Verrekenbaar en niet verrekenbaar

Uit CIVIEL Help Bakker&Spees
Ga naar:navigatie, zoeken
Civiel Hoofdpagina > RAW Administratie > Verrekenbaar en niet verrekenbaar


Theorie

In een RAW Bestek wordt een kenmerk aan de hoeveelheid resultaatsverplichting mee gegeven.
We kennen de volgende kenmerken:

 • V - Verrekenbare hoeveelheid
 • N - Niet-verrekenbaar
 • A - Accorderen (meer dan 10% overschrijding = verrekenprijs)
 • M - Minderwerk
 • O - Open post (voor de standaard 2015)
 • F - fictieve hoeveelheid (vanaf de standaard 2015)

Elke overeenkomstvorm (sjabloon) heeft zijn kenmerken:

 • Bestek - V, N en A
 • Overeenkomst met open posten - O
 • Raamovereenkomst - F
 • Deelopdracht – V
 • Staat van meer/minderwerk V,M
 • Staat van meer/minderwerk – V en M

Administratief zijn Verrekenbaar en Niet-verrekenbaar belangrijk.
Hieronder vind je een toelichting op beiden:

Verrekening RAW-Bestek

Hieronder een uitleg voor traditionele RAW-Bestekken. De verrekening van een deelopdracht van een raamovereenkomst gaat net even anders, daar lees je meer over in hoofdstuk 4 (hieronder).

Verrekenbare posten

 • 100 % van de post voltooid

Er wordt gerekend met de inschrijfprijs

 • Tussen 90 - 100% & 100 – 110% van de post is voltooid

Het verwerkte percentage wordt afgerekend aan de hand van de inschrijfprijs.
Het minderwerk/meerwerk wordt verrekend aan de hand van de verrekenprijs.
De verrekenprijs is al vastgesteld bij de inschrijving. De verrekenprijs wordt berekend aan de hand van het percentage van de Algemene kosten en de Winst en Risico.

Als er geen % of bedrag staat bij de AK en WR, dan is er ook geen verrekenprijs.

 • Onder 90% of boven 110%

Het verwerkte percentage wordt afgerekend aan de hand van de inschrijfprijs.
Het minderwerk/meerwerk kan worden verrekend aan de hand van de verrekenprijs.
Maar er mag ook een nieuwe prijs worden afgesproken omdat het verschil groter is dan 10%.

Niet-verrekenbare posten

 • 100 % van de post voltooid

Er wordt gerekend met de inschrijfprijs.

 • Tussen 90 - 100% & 100 – 110% van de post voltooid

Er is geen verrekening. Er wordt 100% uitbetaald ook als er 'maar' 90% is uitgevoerd, maar dit geldt ook andersom. Als er 109% is verwerkt, wordt er ‘maar’ 100% betaald.

 • Onder 90% of boven 110%

Het verwerkte percentage wordt afgerekend aan de hand van de inschrijfprijs.
Het minderwerk/meerwerk kan worden verrekend aan de hand van de verrekenprijs.
Maar er mag ook een nieuwe prijs worden afgesproken omdat het verschil groter is dan 10%


Als je niets doet, dan zal het programma bij een overschrijding van meer dan 10% gaan rekenen met de verrekenprijs.
Wilt je met een andere prijs werken, de gewijzigde verrekenprijs, lees dan het stuk: ‘Hoe omgaan met een gewijzigde verrekenprijs’

Op de termijnstaten zie je niets terug zien van het minderwerk, dit weet je immers pas aan het einde van het werk. Dit wordt zichtbaar op de staat van afrekening.

Het meerwerk van de verrekenbare posten zie op wel de termijnstaten.
Het meerwerk van de niet-verrekenbare posten zie je niet op de termijnstaten, maar wel op de staat van afrekening.

Daar wordt eerst al het meer en minderwerk berekend en mocht daar nog minderwerk overblijven dan krijgt de aannemer hier nog 10% van vergoed. Dit is een compensatie voor al het minderwerk.

Goed om te weten: het is dus niet altijd voordelig om een nieuwe (hogere) prijs te hanteren voor minderwerk. Hierdoor wordt het bedrag aan minderwerk in de staat van afrekening namelijk hoger.

Hoe omgaan met een gewijzigde verrekenprijs?

Er zijn twee manieren om een nieuwe (verreken)prijs in te voeren.

 • Gewijzigde verrekenprijs

Hier geef je bij de post de nieuwe prijs op voor al het meerwerk, nadeel van deze optie is dat deze nieuwe prijs pas wordt verrekend met de staat van afrekening.
Meer info: http://wiki.bakkerspees.nl/wiki/Invoeren_van_de_administratie#Gewijzigde_verrekenprijzen.

 • Bestekswijziging

Hier maak je een nieuwe post aan voor het extra meerwerk, voordeel is dat dit gelijk ook in de termijn mee afgerekend kan worden.
Meer info: http://wiki.bakkerspees.nl/wiki/Invoeren_van_de_administratie#Bestekswijziging


Voorbeeld

In onderstaand voorbeeld zie je een termijnstaat met diverse V en N posten.
De posten hebben allemaal een eenheidsprijs van € 1,00.
Het percentage van de algemene kosten en winst en riscico is 10%
Dit betekent dat de verrekenprijs € 1,10 is.
De gewijzigde verrekenprijs is € 2,00.
Je ziet goed dat er bij de overschreden V posten een verrekenprijs staat, bij de N posten niet. Ook het minderwerk is nog niet berekend, want dat weten we nog niet.

TERMIJNSTAAT

RTENOTITLE

STAAT VAN AFREKENING

Verrekenbare posten

RTENOTITLE


Post 100010 is 20% overschreden, de eerste 10 stuks zijn (in de termijn) afgerekend tegen de inschrijfprijs, de laatste 2 tegen de gewijzigde verrekenprijs.
Post 100020 is met 8% overschreden, de eerste 10 stuks zijn (in de termijn) afgerekend tegen de inschrijfprijs, de laatste 0,80 tegen de verrekenprijs.
Post 100030 is precies 100% uitgevoerd, dus is al verwerkt in de termijn.
Post 100040 is maar voor 93% uitgevoerd, 9.3 stuks zijn (in de termijn) afgerekend tegen de inschrijfprijs, het minderwerk van 0,70 stuks wordt nu verrekend tegen de verrekenprijs.
Post 100050 is maar voor 70% uitgevoerd, 7 stuks zijn (in de termijn) afgerekend tegen de inschrijfprijs, het minderwerk van 3 stuks wordt nu verrekend gewijzigde verrekenprijs.

Niet-Verrekenbare posten

RTENOTITLE


Post 100060 is 20% overschreden, de initiële 10 stuks worden verrekend tegen de inschrijfprijs, dan wordt van de rest 10% afgehaald, er blijft nog 10% (1 stuks) over en dat wordt afgerekend tegen de gewijzigde verrekenprijs.
Post 100070 is 8% overschreden, de initiële 10 stuks zijn (in de termijn) afgerekend tegen de inschrijfprijs. Voor de rest gebeurd er niets, het is minder dan 10% overschrijding
Post 100080 is precies 100% uitgevoerd, dus al verwerkt in de termijn.
Post 100090 is maar voor 93% voltooid, de initiële 10 stuks zijn (in de termijn) afgerekend tegen de inschrijfprijs. Voor de rest gebeurd er niets, het is minder dan 10% onderschrijding.
Post 100100 is maar voor 70% voltooid, 7 stuks zijn (in de termijn) afgerekend tegen de inschrijfprijs. Dan wordt van de rest 10% afgehaald, er blijft nog 20% (2 stuks) over en dat wordt afgerekend tegen de gewijzigde verrekenprijs.


Eindbedrag

RTENOTITLE

Uiteindelijk komen we uit bij het eindbedrag.
Hier zie je allereerst de aanneemsom, dit is het begin punt voor het eindbedrag.
Eerst zie je een overzicht van al het meer en minderwerk, in dit voorbeeld blijft er onderaan de streep nog € 3,89 aan minderwerk over. 10% hiervan is ter compensatie van het minderwerk.

De rest van het bedrag wordt van de aanneemsom afgehaald (€ -3,50), dan worden alle betaalde termijnen van de aanneemsom afgehaald. Uiteindelijk blijft er € 1,56 over wat nog gedeclareerd mag worden.

Dit is gedeeltelijk de compensatie van het meerwerk, maar ook nog een stuk minderwerk van de N posten die minder dan 10% zijn onderschreden.


Verrekening Raamoverenkomst / deelopdracht

De verrekening van deelopdrachten gaat net weer even anders dan die van een traditioneel raw-bestek. Men heeft besloten dat er geen 'verrekenprijs' meer is.
De verwerkte hoeveelheden worden gewoon afgerekend tegen de inschrijfprijs + alle staartposten. 
Wel bestaat er een onderverdeling in diverse soorten posten binnen een deelopdracht:

 • Binnen posten
  Dit zijn de alle posten die bij de aanbesteding horen
 • Buiten posten
  Dit zijn alle posten die na de aanbesteding alsnog aan het bestek zijn toegevoegd, omdat deze gedurende de looptijd van het werk veel zullen voorkomen
 • Extra posten
  Dit wordt gezien als meerwerk, werkzaamheden die een keer kunnen voorkomen in een deelopdracht. Deze kunnen ook worden gezien als 'extra declaraties'

Zoals hierboven aangegeven wordt dus betaald wat is verwerkt van de deelopdracht. Echter hebben de drie soorten posten wel een andere berekening.

Binnen posten
Mocht een binnen post overschrijden, dan zal de betaling zijn: inschrijfprijs + alle staartposten (UK, AK, WR en korting)

Buiten posten
Mocht een binnen post overschrijden, dan zal de betaling zijn: inschrijfprijs + de staartposten : UK, AK, WR. De korting wordt niet meegenomen.

Extra posten
Hier is helemaal geen 'verrekening'. De aannemer moet ervoor zorgen dat al zijn kosten al in de eenheidprijs zitten. Net als bij een extra declaratie of bestekwijziging.