Release Notes

Uit CIVIEL Help Bakker&Spees
Ga naar:navigatie, zoeken

Informatie Release Notes Civiel

Met enige regelmaat verschijnen er nieuwe versies van de software. Vaak zijn dit extra toevoegingen op het pakket, maar soms ook bugfixes.

Hieronder een overzicht van de aanpassingen per Civiel versie.
Op dit moment zijn Civiel 8.1 en Civiel 8.6 de nieuwste versies.

Werk je nog met 8.0 of 8.5 dan raden we je aan om zo snel mogelijk up-te-daten.

In Civiel 8.1 worden alleen nog fouten en raw-systemathiek (vanuit CROW) zaken aangepast, nieuwe functionaliteiten zijn te vinden in Civiel 8.6.

In deze release notes worden de belangrijkste nieuwe functies en opgeloste problemen getoond per versienummer. Niet elk probleem dat in deze lijst genoemd staat, zal voor alle gebruikers van toepassing zijn.
Sommige problemen zijn alleen gemeld bij interne testen, andere komen alleen naar voren bij een specifieke combinatie van modules of door een bepaalde manier van werken.

Sofware updaten?
Dit kan op twee manieren:

  • via de software: kies voor controle op updates
  • Vanaf mijnbakkerspees, hier vind je altijd de laatste versie van de software.

 

OP DE HOOGTE BLIJVEN VAN DE UPDATES?
Meld je dan aan voor onze updatelijst, dan krijg je een mail zodra er weer een nieuwe versie beschikbaar is.

 

Heb je vragen over deze releaselijst, neem dan contact op met onze servicedesk via 088 - 638 14 88 of [civiel.service@bakkerspees.nl]

 

Nieuws Feed

 

 

Civiel 8.6

Versie Type Omschrijving Datum
8.6.35     11/05/2020
  Nieuw    
    Je kunt in de RAW-administratie nu de waarde of het percentage van een bepaalde post overnemen naar de rest van het bestek. Op deze manier hoef je dit niet meer een voor een in te vullen. Dit kan heel handig zijn bij deelopdrachten  
  Opgelost    
    Inhoud dagboek is weg na handmatig kiezen van de datum in het weekrapport  
8.6.34     05/02/2020
  Nieuw    
    .*wbst-bestand kan nu ook meegestuurd worden bij gebruik van de VISI-CIVIEL koppeling  
  Aangepast    
    Aanroep van GWW-kosten is van http naar https aangepast  
  Opgelost    
    Aangepaste eenheid (van een tarief) in tarieven in dit bestek wordt ook meegenomen bij de functie 'alle tarieven met die nummer voorzien van deze tekst'.  
    BTW % van overschreden posten met een 9% BTW in een deelopdracht werden als 21% berekend.  
    Gekopieerde onderbouwing van en bij posten zonder eenheden worden nu goed herberekend.  
    Tekst werd in hele specifieke gevallen groen getoond in concept afdruk van bestek.  
8.6.33     31/10/2019
  Nieuw      
    Tervisielegging in software verwerkt inclusief nieuwe sjablonen en catalogus.  
  Opgelost    
    In sommige situaties een foutmelding bij verwijderen van declaratie  
    Aangepaste tekst van staartposten en stelposten in een vrije calculatie werden niet opgeslagen  
    Bij kopiëren van stukjes tekst werd de hele regel geplakt i.p.v. het geselecteerde stukje tekst  
8.6.32     25/09/2019
  Nieuw    
    Documentnamen aangepast voor de VISI-CIVIEL koppeling:
Weekrapport = > Weekrapport jaartal - nummer
Termijnstaat =>  en Temijnstaat nummer
 
    Extra velden toegevoegd aan de VISI-CIVIEL koppeling:
a.    Verwerkt van het subtotaal
b.    Verwerkt van de staartkosten
c.    Overschrijdingen
d.    Bestekswijzigingen
e.    Extra declaraties
 
  Aangepast    
    Spelling was niet correct in de print 'Inschrijfprijzen' van een deelopdracht, dit is aangepast.  
  Opgelost    
     Aanwijstekst kwam mee met gekopieerde tekst nadat je tekst opnieuw kopieerde na het gebruik van CTRL+Z.  
    In sommige gevallen zorgde [vervangen] van alle tekst ervoor dat er extra ongewenste tekst bij diverse posten komt.  
8.6.31-2     27/06/2019
  Nieuw    
    Tervisielegging 'Beeldkwaliteit' in software verwerkt  
  Aangepast    
    Optie weduwe-wezen-bescherming in Calculatie iets minder strak ingesteld.  
    Werkpakketten met tarieven zonder hoeveelheden zijn nu ook weer in zijn totaliteit te zien in de verkenner + bij de posten. Eerder zag je de tarieven niet.  
  Opgelost    
    Regels zonder tekst ('witregels') worden niet meer getoond in prints van het bestek  
    Romptekst van 99 posten werden niet meer getoond. Ook de optie rompteksten gelijk houden aan de bestekspost werkte niet.  
8.6.31-1      
  Nieuw   20/05/2019
    Vervallen posten worden in weekrapporten en termijnstaten doorgehaald weergegeven als men kiest voor de optie 'alle posten tonen'.  
  Aangepast    
    Aanwijstekst is niet meer zichtbaar in verkenner bij toevoegen van bestekposten.  
    Aanwijstekst is altijd zichtbaar in verkenner bij gebruik voor deficodes.  
    Bij inlezen van Excel bestanden wordt de inhoud geplaatst in de werkbeschrijving i.p.v. de romptekst. Daardoor kun je nu meer tekst inlezen.  
    Bij toevoegen van bijvoorbeeld materieel, kostentype, werksoort etc. in de stamgegevens is de startwaarde nu 1 i.p.v. 0.  
  Opgelost    
    Optie check op verwijzingen: checkt niet meer verwijderde verwijzingen.  
    Datum van de korting werd niet goed weergegeven.  
    .NET foutmelding bij het aanmaken van een declaratie zonder omschrijving.  
    Beeld werd wit nadat je de versie van een deelopdracht op voorlopig hebt gezet.  
    Na het aanpassen en/of verwijderen van stukken tekst verdween (in specifieke gevallen) alle tekst onder deze aangepaste of verwijderde tekst.  
    Gebruik van tab bij het toevoegen van vrije tarieven sloeg de kolom eenheid soms over.  
    99 post zonder prijs en omschrijving werd niet goed weergegeven op de print 'inschrijvingsdocumenten'.  
    Foutmelding met 'alias 13' opgelost.  
    Fout in opslaan als ZSX van 'staat van meer en minderwerk'.  
    Geen extra postnummer in beeld als je een nieuwe post toevoegde. Dit gebeurde alleen als er een hoofdstuk onderin beeld stond en men een post toevoegde via pijltje naar beneden + ENTER  
    Bij het aanpassen van parameters (gebruikt in formules) viel de prijs per eenheid van een post weg.  
    Bij het verplaatsen van EUR posten werd de hoeveelheid van de tarieven soms op 0 gezet.  
    De omschrijving van een extra declaratie werd niet getoond in jetermijn als je koos voor de instelling 'termijn samengevat op ...'  
    Je kunt geen post meer toevoegen op plek 918880.  
    Knipperend beeld als je kiest voor afdrukvoorbeeld  
    Notitie werd niet goed (compleet) weergegeven  
    Zoek en vervang van alle tekst past de tariefomschrijving niet meer direct aan  
8.6.30     22/03/2019
  Opgelost Inhoud werd niet goed meegenomen bij kopiëren van posten  
    Er komt geen error meer als je als beheerder bij de programma instellingen voor 'all users' kiest.  
    Webadressen tussen haakjes, bijvoorbeeld (www.bakkerspees.nl) werken nu ook.  
    Werking 'hoeveelheden leegmaken is aangepast', die zet nu alle hoeveelheden op 1 i.p.v. 0  
    Bij het voeren van de werkadministratie verscheen er een error melding  
    Verwijzing was niet meer dynamisch als je een bestekspost via de verkenner toevoegde.  
8.6.29     14/03/2019
  Nieuw Je kunt nu ook een koptekst toevoegen aan de inhoudsopgave  
    Bij afdruk zelf samenstellen (Calculatie) kun je nu ook gebruik maken van weduwe-wezen-bescherming. Dit zorgt ervoor dat je complete post op een pagina komt en niet half op de één en half op de andere pagina.  
    Extra velden/tags beschikbaar voor de WORD-koppeling: BTW totaal,  BTW totaal (uitgeschreven), Aanneemsom incl. BTW (uitgeschreven)  
    De percentages van de staartposten in deelopdrachten zijn nu zichtbaar in de RAW-Administratie  
  Aangepast    
    De functie 'alle hoeveelheden op 0 zetten' is aangepast. De hoeveelheden worden nu aangepast naar 1 (i.p.v. 0)  
    Vrije gedeelte voor bestek wordt getoond voor de inhoudsopgave  
    Als er geen hoofdstuk of subhoofdstuk was, dan liet de afdruk samenvatting de omschrijving van de eerste bestekpost zien. Nu wordt de omschrijving leeg gelaten als er geen hoofdstuk of subhoofdstuk is.  
    Bestekswijzigingen bij deelopdrachten worden weer goed berekend  
    Lettertype verandert mee bij kopiëren en plakken tussen bestanden.  
  Opgelost    
    Foutmelding bij plakken van bepaalde cijfer combinaties  
    Bedragen in een deelopdacht werden verwijderd bij het aanpassen van de hoeveelheidresultaatsverplichting.  
    Bij het loskoppelen van de HVR en HVI ging de berekening van volgposten niet goed.  
    Na het maken van een formule en daarna CTRL+Z gebruiken liep het pakket vast.  
    Plaatsen van een opsommingsteken in de werkomschrijving gaf een foutieve opsomming vooraan in de rode (verplichte) tekst.  
    Strepen over invoer van afdruk weekrapport  
    Tab van V&G Plan in de Administratie had een ander lettertype dan de rest van tabjes.  
8.6.28      
  Nieuw 9% BTW kan worden gebruikt.  
    Bij afdrukken van je calculatie naar Excel worden het tariefnummer en de tariefomschrijving in aparte kolommen geplaatst.  
    Je kunt nu in 1 keer al je tekst zoeken en vervangen.  
    Notities vanuit de calculatie kunnen worden meegenomen naar de RAW-Administratie  
  Aangepast    
    Gebruik van leveranciers aangepast, kan op 1 plek worden beheerd  
    Aangepast: 'tarieven gelijk maken aan stamgegevens'. Bij tarieven in bestek kun je dit gebruiken om voor je tarieven (up-to-date) informatie over te nemen uit de stamgegevens. Dit geldt voor: bedrag, eenheid, omschrijving, kostentype, werksoort, tariefsoort en prijsindex.  
  Opgelost    
    2010-sjablonen zijn niet meer te gebruiken.  
    Bij dubbelklik vanuit de verkenner werden hoofdstukken verwijderd i.p.v. toegevoegd.  
    Bij het afdrukken van een calculatie uit Excel werd soms het vrije gedeelte niet afgedrukt.  
    Bij het exporteren van de elementen komt geen foutmelding meer.  
    Bij het inlezen van excel calculatie werden prijs per eenheid en bedrag niet meer getoond.  
    Bij het verwijderen van de hoeveelheid van een nul post worden de hoeveelheden en bedragen van de volgposten ook op 0 gezet.  
    Bij het invoegen van een wbst werden de hoeveelheden niet goed bij elkaar opgeteld.  
    Fout na dubbelklikken in de verkenner bij posten uit referentiebestek  
    Bij WORD export worden alle koppen in dezelfde grootte getoond.  
    Geen mouseover meer in de spellingcontrole.  
    Je kunt weer hoofdstuk 1 aanmaken als er al een bestekspost is aangemaakt met een 1  
    RAW-logo liep door de tekst heen bij het vrije gedeelte voor bestek  
    Stelposten kunnen weer gebruikt worden in de staat van meer en mindewerk.  
    Tarief was soms wel zichtbaar in deel 2.2 maar niet in tarieven in bestek  
     'Vaste' tekst werd vervangen bij het gebruik van 'zoeken en vervangen' als zowel de 'vaste' tekst als 'vrije' tekst dezelfde kleur hadden.  
8.6.27     5-11-2018
  Nieuw Bij het afdrukken van een termijnstaat kun je er nu ook voor kiezen om de UK, AK en WR apart af te drukken.  
    Je kunt een overicht genereren met daarin alle besteksposten waarin naar een niet bestaande bestekspost wordt verwezen.  
    Als je de staartposten over de posten van je calculatie wilt verdelen kun je er nu ook voor kiezen om die over de volgposten te verdelen (bij afdruk zelf samenstellen).  
    CUF-export gemaakt voor Bouw 7 software (CUF gestructureerd)  
    Je kunt nu ook alternatief postnummer exporteren naar je word sjabloon. Gebruik hiervoor de tag [postext].  
    Er is een extra melding ingebouwd die aangeeft dat er volgposten in het bestand staan maar geen 0/hoofdpost. Die kan gebeuren na het inlezen van een oncorrect NSX.  
    Er is een sneltoets gekomen om notities te maken: CTRL+Q  
    Bij het inlezen van een Excel bestand/calculatie kun je nu meer inlezen dan de inschrijfregel, je kan de complete werkomschrijving inlezen.  
  Opgelost/ Grootte van bestekstructuur veranderde als je koos voor zoeken en/of vervangen  
  Aangepast Ongewenste spaties bij invullen van werkomschrijvingen  
    Bij het aanmaken van een DSX wordt nu ook het besteknummer meegenomen vanuit de initiële raamovereenkomst  
    Atikel aangepast naar Artikel in deel 3 bepalingen  
    Er komt nu een duidelijke melding als je een bestand probeert te openen via de windows verkenner terwijl je nog in je afdrukinstellingen zit.  
    Er komt nu een duidelijke melding als je een bestand probeert te openen via de windows verkenner terwijl je nog in het stamgegevens scherm zit.  
    Bedrag van een 99 EUR post was zichtbaar bij het inlezen van een RSX in de Metacom software.  
    Bij het kopiëren van een verwijzing ging het nummer van de verwijzing niet goed mee.  
    Brutokostprijs werd niet goed weergegeven bij het updaten van de tarieven naar de stamgegevens als de nettokostprijs niet was veranderd.  
    Je kunt nu bij het invoegen van een referentiebegroting ook posten laten onderbouwen waar al een tarief of bedrag staat.  
    Als je CIVIEL Calculatie hebt kun je ook een ZSX met en zonder prijzen maken.  
    Fout bij kiezen van deficodes bij het maken van een nota van inlichtingen  
    Met CTLR + muisklik kun je nu ook posten deselecteren.  
    Je kunt het percentage van een staartpost weer verwijderen als er nog geen bedragen in je calculatie staan.  
    Verschil tussen inschrijfprijs en kostprijs werd niet goed weergegeven bij afdruk zelf samenstellen  
    Je kunt nu d.m.v. een vinkje aangeven welke holding je op het inschrijfbiljet hebben. Dit is handig als je meerdere holdingen hebt waarmee je inschrijft.  
    Weergave bestekposten aangepast  
    Geen lege pagina meer als je een raw calculatie afdrukt (met afdruk zelfsamenstellen)  
    Dynamische verwijzing werkt nu ook als je bp of bps neerzet in een bestekpost  
    Bedrag van stelpost gefixeerd in de calculatie module zodat je de stelposten kunt onderbouwen  
    De teksten van de bestekposten in de administratie zijn iets langer geworden zodat ze meer overeenkomen met de prints vanuit de calculatie.  
    Je kunt werksoort weer per tarief aanpassen  
    Eenheid gaat nu ook mee bij 'tarieven volgens stambestand'  
    Bij het plakken van tekst binnen het pakket wordt er geen automatische <enter> meer gegeven maar een spatie, zodat je direct verder kunt typen.  
8.6.26     04/06/2018
  Nieuw Het is nu mogelijk om vooraf ingevulde informatie her te gebruiken in de werkadministratie. Voor meer informatie: https://wiki.bakkerspees.nl/wiki/De_Administratie#Werkadministratie  
    Kostenverdeling rapportage is uitgebreid  
    Je kunt nu <tabs> gebruiken in het scherm van de koptekst. Hierdoor wordt alle tekst goed uitgelijnd (gebruik geen spaties meer)  
  Aangepast    
    Als er voor wordt gekozen om in de administratie de korting automatisch te laten uitrekenen, dan is het invulveld van de korting nu geblokkeerd.  
    Benaming 'notities' toegevoegd bij de programma instellingen om je kleuren aan te passen  
    Benaming bij auto-correctie aangepast, [Nieuw] is veranderd in [Toevoegen]  
    Bij het inlezen van een calculatie uit Excel herkent CIVIEL nu ook XLSX bestanden.   
    Er komt nu een duidelijke melding dat je van een DSX geen ZSX kunt maken.  
    Na het minimaliseren van je vensters kon je ze niet meer schikken zonder ze eerst allemaal weer 'actief' te maken. Dit kan nu weer wel.  
    Omschrijving van een bestek gaat nu ook automatisch mee naar de inschrijfstaat.  
  Opgelost    
    Afdrukken van de kostenverdeling gaf foutmelding als je beeldinstellingen nog op 'weekrapport' stonden.  
    Afhandeling Leveranciers aan tarieven verbeterd.  
    Als calculatieset 0 miste, dan werden vrije tarieven niet goed toegevoegd.  
    Bestek kreeg in specifieke gevallen soms dubbele regels  
    Bijdrage formulier gaf rare tekens bij afdruk naar PDF.  
    Het was niet mogelijk om 0 posten aan te maken.  
    Ongewenste extra staartpost werd soms toegevoegd in Calculatie  
    Opmaak van het bestek ging niet helemaal mee naar een afdruk.  
    Print van de 'kostenverdeling in termijn' gaf niet de bedragen IN die termijn maar T/M die termijn.  
    Print van de termijnstaat van een deelopdracht toonde niet het juiste bedrag bij een overschrijding van een post.  
    Verkenner liet verkeerde bedrag bij een tarief zien als je uit een andere calculatie aan het kopieren was. In de calculatie zelf stond wel het juiste bedrag.  
    Notities worden weer ingelezen bij het invoegen van een referentiebestek.  
    Zoeken naar tarieven vanuit tarieven in dit bestek ging niet helemaal goed bij het gebruik van meerdere calculatiesets.  
    Fout bij het afdrukken van de verrekening van de risicoregeling   
    Bij het gebruik van de risicoregeling was het niet mogelijk om een productgroep aan een bestekpost te koppelen.  
8.6.25   Deze versie is overgeslagen, geen aanpassingen  
8.6.24     12/03
  Aangepast De Wiki (f1 hulp pagina) is weer bereikbaar.  
    Aanpassing maatsoftware klant  
    Rapportage van de kostenverdeling uitgebreid  
8.6.23     01/02
  Nieuw Er is een nieuw bestandsformaat gekomen om weekrapporten digitaal tussen opdrachtnemer en opdrachtgever te versturen: .wbst.
(Alleen voor Bakker&Spees gebruikers).
 
    Bij het maken van een nota wordt de wijzigingstekst nu automatisch toegevoegd.  
  Aangepast [Bestand] [Openen] en [Bestand][Ander bestandsformaat openen] qua functie omgewisseld. Met [Bestand][Openen] open je nu weer je bestanden vanaf je computer/de server/  
    Aanneemsom ververste niet na het invoegen van een NSX.  
    Bij het invoeren van een korting wordt nu ook de datum gepakt van de week waarin je zit. (net als bij een declaratie).  
    Bij het verwijderen van een post met daarin een formule wordt de formule nu ververst/up-ge-date.  
    De rapportage overzicht raamoveenkomsten kan nu ook de verwerkte hoeveelheden laten zien. Was voorheen alleen de hoeveelheden vanuit de deelopdracht.  
     Je kunt nu meerdere posten in één keer selecteren in de verkenner bij het samenstellen van een deelopdracht.  
    Korting wordt nu ook op een apart tabblad getoond bij het afdrukken van een weekrapport of termijnstaat.  
    Optie om raw-logo af te drukken bij een bestek was verdwenen, deze is weer terug.  
    Prints van het weekrapport en termijnstaat voor deelopdrachten aangepast. 'Overschrijdingen' kunnen weer op een aparte pagina worden getoond en dik worden afgedrukt.  
    Werking van het defintief maken van een raamovereenkomst aangepast. Het kwam soms nog voor dat er voor aanbesteding al 'buiten' posten in het bestek kwam.
Dit kwam doordat de raamovereenkomst (per ongeluk) al door de gebruiker definitief was gemaakt. Dit kan nu pas als het bestek is geregisteerd bij CROW.
 
    BTW op de eindafrekening werd niet goed berekend als er vervallen posten in het bestek stonden  
    Inhoud van een 99 post verdween als je wisselde tussen de werkbeschrijvingen en de inschrijfstaat   
       
8.6.22 Nieuw Je kunt nu met de SHIFT en CTRL toetsen meerdere bestanden selecteren voor de afdrukken van het vergelijken van inschrijfstaten en overzicht van de raamovereenkomst 29/9
  Aangepast Je kunt je bestek in een ander lettertype afdrukken dan wat je op je scherm ziet. Is prettig als je i.v.m. betere leesbaarheid het lettertype op je beeldschem groter zet, maar niet zo groot wilt afdrukken.  
    Kolommen voor importeren stamgegevens (vanuit Excel) gelijk gemaakt met de kolommen in de stamgegevens. De oude benaming werkt trouwens ook nog.  
    Opslaan van ZSX zonder prijzen neemt de stelposten weer mee.  
    Rapportage van de deelopdrachten geeft nu ook totalen weer  
    Bij het afdrukken van een weekrapport van een deelopdracht kun je nu ook alleen de verwerkte hoeveelheden per week afdrukken.  
    Op verzoek van CROW staat bij de registratie van een bestek de RAW-bijdrage en FCK bijdrage afdracht standaard 'aan'.   
8.6.21 Nieuw Je kunt nu een selectie maken van posten waarvan je de inschrijfprijs wilt aanpassen.  zie: https://wiki.bakkerspees.nl/wiki/Bewerken_van_eenheidsprijzen,_tarieven,_werkpaketten_en_de_aanneemsom#Selectie_van_inschrijfprijzen_met_een_bepaald_percentage_aanpassen 3/7/2017
    Nieuwe rapportage in CIVIEL Calculatie met kostentype per bestekpost.  
    Vergelijken inschrijfstaten is uitgebreid. Je kunt nu ook de gemiddelde aanneemsom zien van alle inschrijvingen.  
    2 nieuwe rapportages voor de deelopdrachten. https://wiki.bakkerspees.nl/wiki/Afdrukken_calculatie#Overzicht_raamovereenkomsten   
  Aangepast Je kunt makkelijker een dynamische verwijzing verwijderen door met de rechtermuiskop op de verwijzing te klikken,  
    De bestekstructuur kan weer worden teruggezet naar de zelf gekozen grootte na zoeken of gebruik van spellingscontrole  
    Korting bedrag werd niet altijd getoond in een weekrapport of termijnstaat  
    prognose afrekenstaat is aangepast bij de staartposten  
    De kenmerken F en F* zijn weer terug in afdrukken en Excel exports.  
  Opgelost Soms kreeg een bestek overal opsommingstekens  
    CTRL-T+F3 werkte niet meer in meerdere lagen calculaties.  
    Melding 'gereed' in de raw-administratie  
    Afdrukproblemen calculatie   
8.6.20 Nieuw Scherm met aanvullende programma informatie is aangepast 18/5/2017
    Je kunt nu een calculatie opslaan als .csv bestand  
    Je kunt de verkenner blijven oproepen, ook als je geen bestanden hebt openstaan  
    In de calculatie kun je nu ook een voettekst neerzetten  
    Er zijn nu drie soorten .cuf formaten om te exporteren  
  Aangepast Printfout in de calculatie opgelost  
    Gebruik van 'quotes' zijn weer mogelijk  
    Werking van CIVIEL met een dongel aangepast, meer checks.  
    Stamgegevens importeren keuzelijst opgeschoond  
    Soms werden er in een print dubbele regels getoond.  
    Registratieformulieren worden weer getoond in de bestekstructuur  
    Prijzen uit de calculatie worden niet meer meegenomen in de administratie als er posten in staan zonder administratie prijs  
    Opsommingen verspringen niet meer na het maken van een RSX  
    Keuzelijst bij bestand opslaan aangepast (opgeschoond)  
    Keuzelijst bij bestand openen aangepast (opgeschoond)  
    Inhoud post 831101 veranderde na toevoegen van een hvi  
    Declaraties werden niet getoond in termijnstaat van een deelopdracht  
    Ctrl-z werkte niet goed als je een formule had gemaakt  
    Bij het vergelijken van inschrijfstaten werden niet alle staartposten getoond  
    Bij het opstellen van een nota van inlichtingen kun je de aanneemsom niet meer gebruiken of aanpassen  
    Als je sjablonen hebt gemaakt voor deelopdrachten, dan hoef je deze nog maar 1 keer te koppelen  
    Afdruk onderbouwing van meerdere lagen naar hoofdstuk aangepast  
       
8.6.19 Nieuw  Kortingpost kan ook automatisch naar rato van de verwerkte hoeveelheden worden afgeboekt. (Net als AK, UK en WR) 13/03/2017
    Je kunt nu een extra menubalk maken voor je meest gebruikte functie, of te wel je favorieten.  
  Aangepast Bij kopiëren of overslepen van bestekposten werd de vrije tekst op de eerste regel leeg gemaakt  
    Vervangen van tarieven verbeterd  
    Er is nu 1 notitie voor de module RAW-Bestek en Calculatie, waren voorheen twee aparte  
    Paar aanpassingen in de inschrijfstaat van een raamovereenkomst op verzoek van CROW    
    Eenmalige straatkosten die niet opgeboekt waren werden als minderwerk gezien (incl. verrekenprijs). Dit was is niet goed, wordt niet meer als minderwerk gezien en ook geen verrekenprijs.  
    Vervallen posten werden voor de verrekenprijs meegenomen als minderwerk, dat was niet goed. Dit is aangepast naar de inschrijfprijs.  
    Je kunt nu de tekst het hoofdstuk 'budgetten' veranderen.  
    formule functie verbeterd  
       
8.6.18 Nieuw De afdruk 'afdruk zelf samenstellen' kan ook in kleur 10/01/2017
    Je kunt nu ook de koptekst kopiëren en plakken  
    je kunt nu de tekst van een declaratie kopiëren naar een volgende declaratie  
    Nieuw tabblad voor V&G-zaken in het weekrapport.  
  Aangepast Werking van spellingscontrole verbeterd  
    Kolommen werkadministratie iets aangepast zodat de hoeveelheden duidelijker te zien zijn.  
    Gebruik van opsommingstekens verbeterd.  
    Invoeren van een dynamische verwijzing gaat beter.  
    Mogelijkheid om 1 procent te gebruiken in de staartposten.  
    Verwerkte hoeveelheden in print van termijnstaat (deelopdracht) gaat weer goed  
    NSX maken met post 96 lukte niet  
    Eenheid van staartposten zijn zichtbaar bij het afdrukken van het bestek en de inschrijfstaat in de module RAW-bestek.  
    Cursor was positie kwijt na invullen van laatste HVR gevolgd door pijltje naar beneden.  
    Maken van een ZSX van een raamcontract inschrijving gaat weer goed.  
    Afdrukken van eenmalige kosten netter gemaakt.  
    Aanwijzingsteksten blijven zichtbaar als je de kleur van je tekst aanpast.   
    Ctrl-m werkt weer  
    Herberekening van de staartposten bij het verwijderen van een post  
    De cursor ging niet altijd naar het gekozen bestekdeel.  
    FCK bijdrage percentage werd dubbel in het beeld weergegeven  
    Een voorblad van een losse calculatie met alleen een titel werd niet afgedrukt  
    Verwijderen van notities verbeterd  
    Bij het kopiëren van tekst wordt de aanwijstekst niet meer meegenomen  
    Bij opslaan van zsx voor een raamovereenkomst werd de korting niet goed weergegeven  
    kortingspost is niet meer te verwijderen  
8.6.17 Nieuw Extra declaraties en kortingen kunnen nu ook worden toegevoegd d.m.v. dubbelklik met de muis 19/10/2016
    Je kunt nu ook drie en vier cijferige deelhoofdtukken toevoegen aan deel 3 Bepalingen  
    Hoeveelheid ter inlichting kan nu ook naar boven worden afgerond  
  Aangepast

Aanpassingen vanuit CROW:
- bij het aanmaken van een deelopdracht kun je nu ook een extra post toevoegen aan de deelopdracht.
- het is weer mogelijk om een bestek te maken inclusief de staartposten  910070, 910080 en 910090
- het is mogelijk om bij het registreren van een bestek ook direct de FCK bijdrage te regelen
- 2010 bestekken kunnen niet meer worden geregistreerd

 
    2010 bestek sjablonen zijn niet meer te gebruiken  
    Volgorde van de sjablonen is aangepast, eigen sjablonen komen nu na de 2015 sjablonen.  
    Afdruk van termijnstaat inclusief overzicht betalingen: benaming kolom 'meerwerk' is aangepast naar 'overschrijdingen'.  
    Het inlezen van een RSX is versneld met name op netwerken is dit merkbaar  
8.6.16 Nieuw Calculatie acties worden gelogd en zijn door de servicedesk te bekijken tijdens oplossen van problemen. 16/09/2016
    Bij het vergelijken van inschrijvingsstaten kan ook een zsx-bestand gekozen worden.  
    Je kunt nu in 1 keer al je tarieven selecteren door middel van de SHIFT + muisklik.  
    Het is mogelijk een jpg-bestand te beruiken als logo op afdrukken.  
    ARW 2016 kan gekozen worden bij het registreren van een bestek  
    Je kunt nu net als de tarieven ook je gebruikte werkpakketten uit de verkenner halen/hergebruiken.  
  Aangepast  Werking opslaan van DSX iets aangepast  
    Handmatig registreren aangepast ivm 6 posities.  
    Volgposten werden meetgeteld bij het vergelijken van inschrijvingsstaten  
    Geen 'Selected' foutmelding meer.  
    (sub)hoofdstukken kregen het kenmerk 'buiten' mee bij het opslaan van een RSX  
    Kostensoort werd niet goed in een CUF-bestand gezet  
    Bij het afdrukken van een calculatie met de instelling 'posten zonder bedragen niet afdrukken' worden de (sub)hoofdstukken niet meer afgedrukt.  
    Niet relevante printopties kunnen niet meer aangeklikt worden  
8.6.15 Nieuw In de calculatie is het mogelijk om diverse inschrijvingen te vergelijken(verschil analyse), zie <a href="https://wiki.bakkerspees.nl/wiki/Overige_functies#Vergelijken_inschrijfstaten" alt="https://wiki.bakkerspees.nl/wiki/Overige_functies#Vergelijken_inschrijfstaten" title="https://wiki.bakkerspees.nl/wiki/Overige_functies#Vergelijken_inschrijfstaten">https://wiki.bakkerspees.nl/wiki/Overige_functies#Vergelijken_inschrijfstaten </a> 01/07/2016
  Aangepast Verwijzingen worden meegenomen bij kopieren van een post.  
    RSX maken met subhoofdstukken in staart mogelijk.  
    Na invoegen nota wordt alleen de wijzigingstekst getoond, niet meer alles.  
    Termijnafdrukken gerepareerd.  
8.6.14 Nieuw In RAW-Administratie kun je nu door middel van een blauwe pijl beter zien waar je in de administratie zit. 16/06/2016
  Aangepast Het selecteren van tussen hoofdstukken is aangepast. Je kan nu ook selecties maken met CTRL toets + muisklik.  
  Aangepast Het is nu mogelijk om in je bestek te zoeken in de hoofdstukken van deel 3 Bepalingen.  
  Aangepast Bij gebruik van de kolom alternatief postnummer is in de afdruk de kolomnaam veranderd naar postnummer i.p.v. bestekpostnummer.  
  Nieuw Je kunt nu net als de tarieven ook je gebruikte werkpakketten uit de verkenner halen/hergebruiken.  
  Nieuw Je kunt nu in 1 keer de kolom hoeveelheden leegmaken voor bij het aanmaken van een moederbestand voor een raamovereenkomst/deelopdracht  
  Aangepast Geen extra regels als je tussen B en C wisselt.  
  Aangepast Geen witbeeld meer als je begint met zoeken.  
  Aangepast Kolommen van administratie verdwijnen niet meer na definitief maken van de administratie.  
  Aangepast Scrollen in bestek na aanpassen van een tarief in tarieven in bestek in verbeterd.  
  Aangepast Verwijderen van de T bij 'Algemene beschrijving' is aangepast.  
  Aangepast Selecteren van bestekposten voor een formule is verbeterd.  
  Aangepast Verwijderen van bestekswijzigingen verbeterd.  
  Aangepast Je kunt nu een werkpakket weggooien zonder eerst alle tarieven er uit te moeten verwijderen.  
  Aangepast Prijs index en kostentype staan nu ook bij algemeen in de tarieven tab.  
  Aangepast Foutmelding lokolom opgelost onder aan scherm.  
  Nieuw Datum prikker toegevoegd aan de RAW-Administratie.  
  Aangepast Het is nu ook mogelijk om in de nota van inlichtingen op posten die beginnen met een 0 een wijzingstekst toe te voegen.  
  Aangepast Werking van instelling 'inschrijfprijzen niet aanpassen' verbeterd. Bij verwijderen van tarief ging het weleens mis.  
  Aangepast Beeld na invoegen hoeveelheden uit Excel verbeterd.  
  Aangepast Snelheid van inlezen RSX bij stamgegevens lokaal functie is verbeterd.  
  Aangepast Foutmelding bij aanmaken RSX opgelost.  
  Aangepast Kolommen van de afdruk: verschil analyse inschrijfprijzen omgewisseld. Je ziet nu eerst je eigen begroting, dan die van de opdrachtnemer.  
  Aangepast Het is weer mogelijk om 2016 gegevens in te voeren in de risicoregeling.  
  Opgelost Excel teken komt niet meer tevoorschijn bij hernummeren volgpost.  
  Nieuw Kolom werksoort toegevoegd aan de afdruk: afdruk zelf samenstellen.  
  Aangepast De print van het bestek in calculatie heeft nu geen EUR bedragen meer in de staart staan.  
  Aangepast Print van de termijnstaat geeft geen % meer.  
  Opgelost Tarieven veranderen soms van kleur.  
  Opgelost Fout bij gebruik van opslag % kolom in de calculatie opgelost  
8.6.13 Aangepast SSK model is ook te gebruiken als er 1 object is. 19/04/2016
  Aangepast Afdruk termijnstaat van deelopdrachten aangepast.  
  Opgelost Bij gebruik van een moederbestek incl prijzen werd 'tarieven in bestek' niet getoond in de calculatie module.  
  Aangepast Bij het gebruik van formules kun je alle posten gebruiken, ook degene die al eerder gebruikt zijn.  
  Nieuw Het is mogelijk om tijdens het calculeren van werkpakketten direct een constructie te maken (via de rechtermuisknop).  
  Aangepast De datum van een declaratie komt nu automatisch in de week waarin je op dat moment in Civiel aan het werken bent, niet meer op de werkelijke kalender dag waarin je op dat moment zit.     
  Aangepast Errata Standaard 2015 is verwerkt.  
8.6.12 Nieuw Beloofde functionaliteit 8.6.11 in 8.6.12 gereleased. Koppeling Word en Excel plugin als extra. 14/03/16
8.6.11 Aangepast De berekening van de staart van raamovereenkomst st. 2015 is verbeterd. 10/03/16
8.6.10 Nieuw Bij een deelopdracht st. 2015 wordt de korting ook automatisch afgeboekt. 09/03/16
  Aangepast Registratie URL voor registratie bestekken is aangepast  
  Opgelost Wit scherm bij direct zoeken opgelost.  
  Aangepast De foutmeldingen bij het niet kunnen registeren van een bestek zijn verduidelijkt.  
  Nieuw Civiel onthoud waar je bent gebleven bij het openen van een bestand.  
  Aangepast Afrekening van de deelopdrachten aangepast.  
  Aangepast Invoegen Voorblad Inschrijfbiljet ook in oude bestanden mogelijk.  
  Aangepast Aanpassen tarieven volgens stamgegevens aangepast/uitgebreid.  
  Aangepast Als de gebruiker geen recht heeft op de V&G module binnen de organisatie kan de data ook niet aangepast worden.  
  Aangepast Plakken van (Word) teksten in koptekst gerepareerd.  
  Aangepast De gebruiker kan er nu voor kiezen zijn tariefbestanden lokaal te zetten waardoor de verkenner sneller geladen wordt.(bij gebruik uitleg servicedesk)  
  Aangepast Aanneemsom van deelopdrachten st. 2015 wordt juist berekent.  
  Aangepast Er wordt nu getoond dat een raamovereenkomst st. 2015 definitief is.  
  Aangepast Extra posten in een deelopdracht st. 2015 zijn bestekswijzigingen.  
  Aangepast Korting in deelopdrachten st. 2015 wordt juist meegenomen de administratie in.  
  Aangepast In de deelopdrachten st. 2015 wordt de korting ook overal als % getoond.  
  Aangepast Buitenposten in een deelopdracht st. 2015 krijgen nu de juiste verrekenprijs.  
  Aangepast Tonen Statusbalk bij 'tarieven volgens stambestand' functie.  
  Wens Afdruk zelf samenstellen: prijs volgposten is verplaatst (uit de kolommen).  
  Aangepast Indien de eigenschappen van een Calculatie op 3 cijfers staat wordt dit ook getoond in de calculatie.  
  Aangepast Instellen sjabloon term was onduidelijk en is aangepast in rsx-bestand.  
  Aangepast Calculatiesjablonen komen nu standaard in het beeld: werkbeschrijvingen.  
  Aangepast Update checker controleert nu ook op datum, waardoor update in eigen versie mogelijk is.  
  Aangepast Invullen OVK-nummer verbeterd.  
  Aangepast Kolommen kostentype en prijsindex zijn verwijderd uit het Calculatiegedeelte.  
  Aangepast Kostentype en prijsindex naar: Tarieven in dit Bestek, en indexeren nu op waarde in Calculatie.  
  Aangepast Kostentype wordt aangepast bij tarieven bijwerken volgens stambestand.  
  Aangepast Afronding van de HVR-Tarief is aangepast en cijfers achter de komma vallen niet meer weg na veranderde HVR-post.  
  Aangepast Bij het openen van een bestand kon het voorkomen dat civiel vastloopt.  
  Aangepast Bij het importeren van een ZSX gingen stelposten niet mee indien de gebruiker alleen Calculatie heeft.  
  Aangepast In de administratie komen bij het verschuiven van de kolommen geen dubbele getallen meer.  
  Aangepast Na toevoegen 'eur post' versprong het beeld.  
  Aangepast Doorrekenen korting in een raamovereenkomst is aangepast.  
  Aangepast In een DSX st. 2015 werden staartposten en extra posten verkeerd gemarkeerd.  
  Aangepast Kortingen in raamovereenkomst en deelopdrachten st. 2015 kunnen niet worden onderbouwd.  
  Aangepast Staartposten worden herberekend in een raamovereenkomst na samenstellen deelopdracht.  
  Aangepast Inschrijvers worden juist getoond op een sjabloon raamovereenkomst.  
  Aangepast Link naar het forum op de oude website is verwijderd.  
  Aangepast OVK nummer wordt weer ingevuld bij registreren van een bestek.  
  Aangepast Bestand opslaan als: nu ook optie naar VISI.  
  Aangepast Deelopdracht sjabloon ook beschikbaar met alleen Calculatie.  
  Aangepast Besteksposten uitlijnen via tab werkt weer.  
  Aangepast Opslaan in VISI kiest nu het opgegeven bericht (isform).  
  Aangepast Inlezen zsx ook mogelijk in een raamovereenkomst.  
  Aangepast Na bijwerken tarieven volgens stambestand wordt ook de werkpakket-ppe opnieuw berekent.  
  Aangepast Keuze import Stamgegevens (openen-scherm) is aangepast.  
  Aangepast Gefixeerde bestanden gaven op afdruk 'tarieven naar hoofdstuk' een ander resultaat.  
  Aangepast Bij omnummeren tarieven (terievenlijst) komt de productie niet meer op 1.  
8.6.9 Aangepast Er kan nu ook gematched worden op een meerlagen begroting 07/01/16
8.6.8 Aangepast Bij het invoegen van een inschrijf biljet kwam het voorblad niet mee bij alleen Calculatie module 16/12/15
  Aangepast Na het aanpassen van een calculatieset en prijzen aanpassen naar stamgegevens in een calculatie bestand ging soms fout  
8.6.7 Aangepast Mogelijk een verkeerde prijs bij een 99-tarief 11/12/15
8.6.6 Aangepast Het afdrukken bij bestaande bestanden kon een foutmelding genereren. 09/12/15
8.6.5 Aangepast Bij een bepaalde combinatie kon het afdruk zelf samenstellen vastlopen 08/12/15
  Aangepast Bij het invoeren van een 99 tarief verscheen staartposten tekst  
8.6.4 Aangepast Werkpakketten hebben een hoeveelheid op de rekenregel en die wordt altijd gecorrigeerd/doorgerekend op de nieuwe HVR van de post. 01/12/15
  Nieuw Overzetten tarieven incl. opslagpercentage toegevoegd.  
  Nieuw Importeren Alt. postnummer middels Excel mogelijk. Zie Forum.  
  Aangepast Doortelling op afdruk werksoort en tariefsoort aangepast.  
  Aangepast Afdruk kostprijs toonde de kostprijs berekend.  
  Nieuw Posten markeren we nu standaard als binnen(2015) totdat we definitief verklaren.  
  Nieuw Posten toegevoegd aan de overeenkomst en de deelopdracht kunnen het kenmerk V* of A* krijgen.(2015)  
  Aangepast N.v.t. staartposten niet onderbouwen in een raambestek.  
  Aangepast Bij alleen module Administratie worden de juiste sjablonen getoond.  
  Aangepast 99-tarieven vanuit de stamgegevens geplaatst in een calculatie rekenen ook door.  
  Nieuw In de administratie is het mogelijk zowel opmerkingen als notities of een combinatie van af te drukken.  
  Aangepast Dubbelklikken om een tarief toe te voegen gaf een ander resultaat.  
  Aangepast Schermafhandeling na opslaan RSX-verbeterd.  
  Aangepast Het maken van een ZSX op een raam overeenkomst is weer mogelijk.  
  Aangepast Koppeling met Excel verbeterd.  
  Aangepast Fout bij inlezen D83 bestand.  
  Aangepast In een gelaagde calculatie - functie tarieven volgens stambestand  
  Aangepast Invoegen zelfstandige inschrijfstaat in de administratie werdt berekende bedrag in de eigenschappen gelijk aan de aanneemsom.  
  Aangepast Tarief toevoegen in meerlagen calculatie neemt tariefsoort en kostentype weer mee.  
  Nieuw Melding als je een vrij tarief kopieert uit een andere begroting (en deze al in je nieuwe bestaat).  
  Nieuw Tariefsoort is opgenomen bij het ex- en importeren van stamgegevens-excelsheets.  
  Nieuw Civiel onthoud de locatie van geopende bestanden.  
  Nieuw Er is een vierde tabblad bij gekomenin bestekstrtuctuur in calculatie die alle tarief info toont.  
  Aangepast formules bij 99 posten gecorrigeerd  
  Aangepast Stelpost prijzen blijven ook bij het maken van een ZSX zonder prijzen  
  Aangepast Inschrijfbiljet in een st. 2010 bestand wordt correct afgehandeld.  
  Aangepast Bij toevoegen van 99 post kon je op elke regel een V neerzetten.  
  Aangepast Alleen staart berekenen over binnen en buiten posten(2015)  
  Aangepast Tarief toevoegen middels aanroepen verkenner kan dan ook gedaan worden met dubbelklikken.  
  Aangepast Het instellen van de te matchen bestanden is individueel geworden.  
8.6.3 Nieuw Werkpakketen structuur standaard 2015 beschikbaar 13/07/15
  Aangepast Lege pagina bij bepaalde afdrukken komt niet meer voor 13/07/15
  Aangepast In formule functie ook mogelijkheid om naar boven af te ronden i.p.v. naar beneden 13/07/15
8.6.2 Opgelost Aanpassing maken bij het aanmaken van de X formaten 19/06/15
8.6.1 Opgelost Afdruk van de inschrijfstaat is aangepast 12/06/15
8.6.0 Nieuw Release van de standaard 2015 03/06/15
  Nieuw Afdruk: 'afdruk zelf samenstellen' is uitgebreid met een Franse vertaling.  
  Nieuw Bij afdruk: 'tarieven in bestek' ' uitgesplitst naar hoofdstuk' is het weer mogelijk om meerdere cijfers af te drukken  
  Aangepast Invoeren van een declaratie wordt nu opgeboekt in de week waarin je op dat moment zit. Niet meer op de dag van 'vandaag'