Inrichten Stamgegevens

Uit CIVIEL Help Bakker&Spees
Ga naar:navigatie, zoeken
Hoofdpagina > Inrichten Stamgegevens


Algemeen

De stamgegevens van de Calculatie vindt u onder het menu [Beheer][Calculatie].

Stamgegevens 1.png

Indien u dit niet heeft, heeft u van de hoofdgebruiker geen rechten op de stamgegevens gekregen. De basisgegevens zijn elementen, dit kunnen tarieven zijn maar ook werkpakketten, profielen of constructies. De elementen worden ondergebracht in calculatiesets. Elke calculatieset kan zijn opgebouwd uit verschillende niveaus.

Calculatieset 0 is de standaard set, u kunt meer calculatiesets aanmaken via [Beheer][Calculatie][Calculatiesets]

Stamgegevens 12.png

Toevoegen van Tarieven

Kies voor het tabblad [Lijst] en zorg ervoor dat u op het niveau van Tarieven zit. Voeg een nieuwe regel toe door op Aanvullen.jpg te klikken.

Stamgegevens 5.png


Alles wat u hier invoert wordt uiteindelijk zichtbaar in de verkenner. Zorg ervoor dat u een goede hoofdstuk indeling maakt.

Hoofdstukken
Hoofdstukken geeft u aan door het vinkje bij Kop aan te vinken. In dit voorbeeld ziet u dat hoofdstuk 1 Arbeid is, u kunt dit zelfs nog meer specificeren door 10 Eigen Arbeid toe te voegen. Dit kan ook handig zijn bij al uw materieel.

Stamgegevens 6.png

Tarieven
Nadat u een lege regel heeft toegevoegd kunt u alle informatie over het tarief invoeren, omschrijving, eenheid en prijs. Ook in het handig om het Kostentype in te voeren. Dit geeft u tijdens de het calculeren makkelijk inzicht over uw calculatie. Met de rapportage Tarieven in Bestek uitgesplitst naar Kostentype kunt u in een oogopslag zien wat u heeft begroot voor Arbeid, Materiaal, Materieel, Onderaanneming en Kosten.

Het verwijderen van een regel doet u met Verwijderen.jpg.

Bekijk ook het instructiefilmpje: (tip: open deze in een nieuw scherm)
. block tutorial calc stamg.gif

Toevoegen van werkpakketten

Kies voor het niveau [Werkpakketten] Elementen2.png en ga naar [Lijst].

Voeg een nieuwe regel toe door op Aanvullen.jpg te klikken. Net als bij de Tarieven kunt u hier een Hoofdstuk of een Werkpakket toevoegen. Bij hoofdstukken wordt vaak gekozen voor de RAW Hoofdstukken, deze zijn gemakkelijk terug te vinden.

Stamgegevens 7.png

Ga nadat u een werkpakket heeft toegevoegd naar [Onderbouwing]. Hier kunt de rest van het werkpakket vullen.

Stamgegevens 8.png

Vul de hoeveelheid van het werkpakket in en open de Verkenner op het niveau van de Tarieven.

Ga op zoek naar de juiste tarieven en sleep deze een voor een naar het werkpakket toe.

Stamgegevens 9.png

Nadat u de tarieven heeft toegevoegd kunt u per tarief de hoeveelheid of productie opgeven, dit vormt uiteindelijk de eenheidsprijs van het werkpakket.

Uiteindelijk zullen de werkpakketten verschijnen in de Verkenner onder het niveau van de werkpakketten.

Stamgegevens 10.png

Werkpakketten vanuit een calculatie

Een andere methode om werkpakketten te maken, is door in een calculatie tarieven toe te voegen aan een post en hier de gegevens voor productie, productiekader en hoeveelheid tarief in te vullen. Kies [Rechtermuisknop] [Bestekspost bewaren als werkpakket]. U komt nu automatisch in de stamgegevens uit, pas zo nodig het nummer en de omschrijving aan.

Stamgegevens 11.png