Bestek bewerken

Uit CIVIEL Help Bakker&Spees
Ga naar:navigatie, zoeken
Civiel Hoofdpagina > > Bestek bewerken


Weergaves

Werkbeschrijvingen

Om de uitgebreide Bestek weergave te activeren, dient de weergave Werkbeschrijvingen geactiveerd te zijn Deze weergave kunt u activeren door:

 • Door de optie [ Beeld | Werkbeschrijvingen ] te selecteren;
 • Door op de knop Ico Werkbeschrijving V8.jpg in de knoppen balk aan te klikken;

Inschrijfstaat

Om de beknopte Bestek weergave te activeren, dient de weergave Inschrijfstaat geactiveerd te zijn Deze weergave kunt u activeren door:

 • Door de optie [ Beeld | Inschrijfstaat ] te selecteren;
 • Door op de knop Ico Inschrijvingsstaat V8.jpg in de knoppen balk aan te klikken;

Aanwijsteksten van het CROW

Als de CROW aanwijsteksten worden getoond, verschijnen deze in het blauw onder de posten. Deze teksten worden niet afgedrukt.

Er zijn een aantal manieren om de CROW aanwijsteksten, te tonen of te verbergen:

 • Door de optie [ Beeld | Aanwijzingen ] te selecteren;
 • Door op de knop Ico Notities.jpg in de knoppen balk aan te klikken;
 • Door op de toets F9 op het toetsenbord te drukken.

Rompteksten

U kunt de rompteksten laten tonen door de optie [ Beeld | Rompteksten ] aan te zetten

Afb 16 RAW Bestek V8.jpg


Ga naar boven

Bewerk opties

Gedeelten van een bestek hergebruiken

Als u een gehele paragraaf of bestekpost wilt hergebruiken, kunt u terwijl u de CTRL-toets op uw toetsenbord ingedrukt houdt een of meerdere paragraven of bestekposten selecteren.

Hierna kunt u met behulp van het rechter muisknop menu de selectie [Kopiëren van de geselecteerde bestekposten] of de sneltoets CTRL_C gebruiken.

Afb 19 RAW Bestek V8.jpg

Ga naar boven

Teksten hergebruiken

In een bestek worden volgende teksten gebruikt:

 • Standaard tekst, deze tekst is 'vrij' aanpasbaar en wordt standaard in groene letters weergegeven;
 • Romp tekst, deze tekst is 'vrij' aanpasbaar en wordt (mits geactiveerd) altijd in blauwe letters weergegeven;
 • Vaste tekst, deze tekst is 'vast' en wordt door het CROW beheerd. Deze tekst is niet aan te passen en wordt standaard in rode letters weergegeven;
 • Aanwijzingen CROW, deze tekst is 'vast' en wordt door het CROW beheerd. Deze tekst is niet aan te passen en wordt standaard in paars/blauwe letters weergegeven;

U kunt zelf de kleur van de teksten instellen. Dit kunt u bij de eigenschappen instellen, via [ Extra | Eigenschappen van het programma ] en dan de optie [ Weergave ] selecteren

Afb 18 RAW Bestek V8.jpg

Let op: in deze beschrijving gaan we van de standaard instellingen uit.

Ga naar boven

Standaard teksten

Standaard teksten (dus teksten die met groene letters en cijfers worden weergegeven) kunnen gewoon worden geselecteerd en met behulp van Knippen en/of Kopiëren en Plakken worden 'hergebruikt'

Ga naar boven

Vaste teksten

Ondanks het feit dat vaste teksten (dus teksten die met rode letters en cijfers worden weergegeven) niet aangepast mogen worden, kunnen deze teksten wel geselecteerd worden en met behulp van Kopiëren en Plakken worden 'hergebruikt' De tekst wordt dan automatisch als 'Standaard tekst' gezien en behandeld

Ga naar boven

Combinatie van standaard en vaste teksten

Het is in B&S Civiel 8 (nog) niet (altijd) mogelijk om zowel vaste als standaard teksten tegelijk te selecteren. U kunt er voor kiezen eer de vaste tekst te selecteren, daarna te kopiëren en op de gewenste plaats te plakken en daarna dezelfde stappen voor de standaard teksten te herhalen. Echter deze situatie komt het meeste voor bij Deficodes en daarvoor is de procedure zoals beschreven bij "Tekst uit deficodes hergebruiken" een betere en snellere optie.

Ga naar boven

Teksten uit deficodes hergebruiken

U kunt de tekst uit een deficode eenvoudig kopiëren en als tekst op een andere locatie plakken. Volg hiervoor het volgende stappenplan:

 1. Plaats de muiscursor in de tekst van de deficode die u wilt kopiëren
 2. Druk op de rechter muisknop en selecteer de optie 'Kopiëren van de tekst van deficode #'
 3. Plaats de muis cursor op de locatie waar u de tekst wilt plakken
 4. Druk op de rechter muisknop en selecteer de optie 'Plakken van tekst'

Afb 17 RAW Bestek V8.jpg

Ga naar boven

Externe teksten gebruiken

Houdt er rekening mee dat B&S Civiel een bestek schrijfprogramma is met layout mogelijkheden die lijken op Tekstverwerkingsprogramma's zoals MS Word. Echter in sommige gevallen "werkt" B&S Civiel net iets anders. Het voordeel voor u is dat de werking vertrouwd aanvoelt en dat het ook mogelijk is teksten vanaf Webpagina's, MS Word (of vergelijkbaar) documenten, PDF bladen etc. te gebruiken in uw bestek.

Echter moet u er rekening mee houden dat deze teksten misschien anders zijn 'opgemaakt' (met behulp van bijvoorbeeld zogenaamde 'opmaak codes') en wellicht ook nog in afwijkende tekst stylen (Fonts) zijn opgemaakt.

Als u deze 'opgemaakte' teksten plakt in B&S Civiel, wordt deze opmaak ook automatisch meegenomen en aangezien B&S Civiel niet als hoofdfunctie tekstverweker te zijn, kunt u deze opmaak mogelijk later niet gemakkelijk wijzigen.

U kunt ervoor bewust kiezen de externe teksten met een andere opmaak te handhaven, echter kan bij het afdrukken dit ongewenste resultaten opleveren.

U kunt er ook voor kiezen de externe teksten zonder opmaak te kopiëren en in uw bestek te plakken, hiervoor zijn de volgende mogelijkheden:

 • Open Microsoft Kladblok (NotePad) en plak eerst de externe tekst hierin. Kopieer daarna vanuit Microsoft Kladblok de tekst naar uw bestek. Het voordeel van Microsoft Kladblok is dat deze geen opmaak accepteert en dus alleen de teksten doorgeeft aan B&S Civiel
 • Vanaf B&S Civiel 8.1 kunt u ook kiezen de opmaak te handhaven of niet. U kunt na het plakken hiervoor in het scherm 'Plakken' voor kiezen:

Afb 20 RAW Bestek V8.jpg

Ga naar boven

Besteksposten hernummeren

Indien u de ingevoerde posten van een nieuwe nummering wilt voorzien, dan kunt u dit doen door de gewenste post aan te klikken en het bestekspostnummer aan te passen.

Eenvoudiger is het echter om in een dergelijk geval te kiezen voor [Bewerken | Besteksposten hernummeren]. Het venster dat verschijnt bevat drie kolommen: Nieuw, Origineel en Omschrijving.

In de linkerkolom 'Nieuw' kunt u dan het nieuwe bestekspostnummer invullen. Naar wens kunt u de nieuwe, de originele of de opeenvolgende nummers in volgorde op het scherm gebruiken. Afb 15 RAW Bestek V8.jpg

Ga naar boven